top of page

Elke organisatie en ieder mens is uniek. Bij BrightSize zorgen wij ervoor dat onze oplossingen dat ook zijn.

Onze adviezen

 • helder, overzichtelijk en geschreven in duidelijke leesbare taal

 • praktisch, afgestemd op jouw situatie en direct toepasbaar

 • grondig en gebaseerd op analyses en bewezen praktijk

Onze aanpak en resultaten

 • duidelijke plannen afgestemd op de behoeften van jouw organisatie

 • zorgvuldige uitvoering en een soepele overgang bij implementatie

 • handen uit de mouwen bij speciale projecten zoals onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, het uitvoeren van een collectieve ontslagronde

 • een vliegende start bij tijdelijke vervanging en uitbreiding

ONZE PROFESSIONALITEIT

Wij werken met een informele inslag volgens een hoge professionele standaard. Onze opdrachtgevers mogen er rotsvast op vertrouwen dat we:

 • alleen opdrachten aannemen die we qua kennis en ervaring kunnen bemensen op het voor de opdracht benodigde niveau

 • investeren in onze voortdurende professionele ontwikkeling

 • vertrouwelijke (bedrijfs)informatie van onze opdrachtgevers op veilige wijze hanteren en alleen met derden delen na toestemming. Dit blijft uiteraard ook na beëindiging van de opdracht of de zakelijke relatie van kracht. Hetzelfde geldt voor het intellectuele eigendom van de opdrachtgever

 • nooit medewerkers van opdrachtgevers of zakelijke relaties benaderen voor een job transfer

 • onze vergoedingen vooraf met de opdrachtgever overeenkomen en tijdens het verloop van de opdracht helder en inzichtelijk communiceren over het budget c.q. de tijdsbesteding

 • ons professionele handelen te allen tijde in overeenstemming houden met de voor ons werkgebied geldende wet- en regelgeving

bottom of page